Cursussen

Toezichthouder Steigergebruik


Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.34, staat een door het bedrijf (schriftelijk) aangewezen deskundige steigers keurt voor ingebruikname en periodiek controleert of de steiger nog veilig is. De Richtlijn Steigers die verder uitgewerkt is, kent naast de monteur steigerbouwer die is werkzaam bij het montage bedrijf, de toezichthouder steigergebruik die in dienst is bij de opdrachtgever/aannemer. In hoofdstuk 7.2.1. van de Richtlijn Steigers is aangeven wat de eindtermen van de scholing voor deze functionaris zijn.
Gebaseerd op onze grote ervaring en deskundigheid op het gebied van steigers is de training toezichthouder steigergebruik ontwikkeld waardoor jij en jouw medewerkers zowel aan de wettelijke vereisten als aan de zaken genoemd in de Richtlijn Steigers voldoen.

 

Wat leer je? 

De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. De toezichthouder steigergebruik communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar.

 

Datum 29 november 2022, 14 december 2022 en 26 januari 2023 
Duur training 1 dag van 08:30 - 16:00 uur 
Voor wie

Medewerkers die de werkzaamheden zoals aangeven bij 7.2.1. ‘Toezichthouder Steigergebruik’,

uit de Richtlijn Steigers aantoonbaar dienen te kunnen uitvoeren.

Kosten 269,00 euro

 

Meer informatie klik hier! 

Direct inschrijven klik hier!  

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.