Nieuws

Sterk techniek onderwijs

Samen met Kalsbeek College, Cals College, Futura College, Minkema College, Wellant College, MBOrijnland en ROC Midden Nederland werken we aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Dit programma is voor 4 jaar vast gelegd in een goed uitgewerkt en concreet activiteitenplan.


ONZE DOELEN

Aanbod breed technisch onderwijs realiseren, in de TechnoHUB va. sept 2020 BWI, M&T en PIE keuzevakken

  •  Meer leerlingen kiezen techniek
  • Kennismaking met techniek dmv bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven
  •  Doorstroom naar MBO Techniek stimuleren en faciliteren
  •  HAVO, VWO en VMBO TL enthousiasmeren voor Techniek
  •  Wetenschap & Techniek programma voor de basisschool in de TechnoHUB

Klik hier voor extra informatie!