Cursussen

HR-cirkels 2023-2024


Welkom bij de nieuwe opzet voor de HR-cirkels voor het jaar 2023-2024! In deze cirkels gaan HR- adviseurs van ongeveer 6 TechnoHUB-partnerbedrijven in gesprek over Human Resources onderwerpen, waarbij we samen professionaliseren en ons laten inspireren door diverse gastsprekers.


De HR-cirkels werken als volgt:

Eens per kwartaal wordt een HR-cirkel georganiseerd, waarbij we om de beurt op bezoek gaan bij een hostend bedrijf. Het hostende bedrijf regelt een uitnodiging, gastspreker en alle zaken waardoor de HR- cirkel fijn kan plaatsvinden (denk hierbij aan een rustige locatie, wat te drinken en materialen). Deze gastspreker zal dan een onderwerp behandelen uit de onderwerpenlijst (zie hieronder) of een nieuw onderwerp in overleg met de overige cirkelleden. De TechnoHUB ondersteunt met organisatie, communicatie met de cirkelleden en waar nodig financieel.

Bij deze cirkels houden we een vaste agenda aan:

- een rondleiding
- reflecteren op vorige cirkel
- praatje van gastspreker
- een actief workshop element


Deze agenda kan op lange termijn aangepast worden naar wens van de groep.

 

De HR-cirkel zal dus eens per kwartaal op vaste tijden plaatsvinden, namelijk op een donderdag van 16:00 – 17:30h (uitloop tot 18:00h). De datum wordt voorgesteld door het hostend bedrijf in overleg met de groep.


Shortlist onderwerpen:

  1. Arbeidsmarktcommunicatie

  2. Pensioen (FME)

  3. Sollicitatiegesprekken voeren

  4. Duurzame inzetbaarheid/55+’ers (aannemen)

  5. Conflictsituaties/ontslag/dossieropbouw

  6. ...

 

Deze lijst kan per cirkel verder aangevuld worden op basis van de behoefte op dat moment. Elke cirkel geven we het stokje door aan een nieuw host-bedrijf.

Deelname aan de cirkels is voorlopig kosteloos voor TechnoHUB partnerbedrijven. Er zijn nu 2 cirkels: metalektro en bouw-installatie/overig. Bij groeiende behoefte kunnen deze worden opgesplitst. Interesse in deelname? Informeer bij marloes.sikkema@technohub.nl.