Cursussen

Cursus na isoleren van bestaande woningen


Intro

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De belangrijkste eis daarvoor is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De eisen aan de energieprestatie van gebouwen zullen in de toekomst worden aangescherpt. De EPC zal daarom plaatsmaken voor de wettelijke eisen Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Met ingang van 1 januari 2021 geldt dat alle vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Dit betekent dat in de dagelijkse bouwpraktijk zeer nauwkeurig gewerkt moet worden om deze aangescherpte eisen te kunnen realiseren. Kleine wijzigingen in het ontwerp of de uitvoering kunnen grote consequenties hebben. Deze training is ook online klassikaal te volgen. 
 

Wat leer je?

In deze training maak je kennis met praktische problemen die zich kunnen voordoen bij het thermisch isoleren van woningen en utiliteitsgebouwen. De nadruk ligt op een betere kennis van isolatietechnieken, isolatiematerialen en de juiste wijze van verwerken. De samenhang tussen dampdoorlaatbaarheid, temperatuur, condensatie, vocht en de gevolgen hiervan voor de constructie krijgen de nodige aandacht.

Duur training

1 dag

Programma

Inhoud

  • Bouwfysica
  • Isolatiematerialen
  • Noodzaak van isoleren
  • Isoleren van gevels
  • Isoleren van daken
  • Isoleren van funderingen en kruipruimten

 Datum

 Dinsdag 10 oktober

 Donderdag 26 oktober

 Woensdag 1 november 

 Locatie

  TechnoHUB Woerden

 kosten

  TechnoHUB leden 245 euro (anders 265 euro)

 

Schrijf je hieronder in voor de cursus